Dotacje w woj. Kujawsko-Pomorskim

https://fakiderlik.ru/taman.html

https://fakiderlik.ru/aktobe.html Trwa nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,…
Więcej